SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

תרבות חברה

תרבות ארגונית

תרבות ארגונית

C30A1878

-- להפוך לספק שירות מהשורה הראשונה בתחום האוטומציה והבקרה התעשייתית

רוח היזמות

- חדשנות וקידמה

משימה תאגידית

- המשך ליצור ערך ללקוחות

ערכי ליבה

-- יושרה, win-win, פרגמטיות, מסירות

האחריות החברתית

- הוא מכוון אנשים, מקורו בחברה ומשרת את החברה

החברה שלנו מחשיבה שמכירה היא לא רק כדי להשיג רווח אלא גם להפיץ את התרבות של החברה שלנו לעולם.