SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Steam & Air Retort

  • Steam & Air Retort

    Steam & Air Retort

    על ידי הוספת מאוורר על בסיס עיקור בקיטור, מצע החימום והמזון הארוז נמצאים במגע ישיר והסעה מאולצת, ומותר להימצאות אוויר במעקר.ניתן לשלוט בלחץ ללא תלות בטמפרטורה.הסטריליזטור יכול להגדיר מספר שלבים לפי מוצרים שונים של אריזות שונות.