SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

רטורט טבילת מים

  • רטורט טבילת מים

    רטורט טבילת מים

    רטורט טבילת מים משתמש בטכנולוגיית מיתוג זרימת נוזלים הייחודית כדי לשפר את אחידות הטמפרטורה בתוך כלי הרטורט.מים חמים מוכנים מראש במיכל המים החמים כדי להתחיל את תהליך העיקור בטמפרטורה גבוהה ולהשיג את עליית הטמפרטורה המהירה, לאחר הסטריליזציה ממוחזרים מים חמים ונשאבים חזרה למיכל מים חמים להשגת מטרת החיסכון באנרגיה.