SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ישיר Steam Retort

  • ישיר Steam Retort

    ישיר Steam Retort

    ה-Sturated Steam Retort היא השיטה הוותיקה ביותר של עיקור בתוך מיכל בשימוש על ידי בני אדם.עבור עיקור קופסאות פח, זה הסוג הפשוט והאמין ביותר של תשובה.זה טבוע בתהליך שכל האוויר יפונה מהרטרט על ידי הצפת הכלי בקיטור ואפשר לאוויר לברוח דרך שסתומי האוורור. אין לחץ יתר בשלבי העיקור של תהליך זה, מכיוון שאסור לאוויר לחדור לתוך כלי בכל עת במהלך כל שלב עיקור.עם זאת, ייתכן שיהיה לחץ-יתר המופעל במהלך שלבי הקירור כדי למנוע עיוות של מיכל.