SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

שחזור אנרגיה בתשובה

  • שחזור אנרגיה בתשובה

    שחזור אנרגיה בתשובה

    אם הרטורט שלך פולט אדים לאטמוספירה, מערכת החזרת אנרגיה חיטוי קיטור DTS תמיר את האנרגיה הבלתי מנוצלת למים חמים שמישים מבלי להשפיע על דרישות הפליטה לטיפול בחום של ה-FDA/USDA.פתרון בר קיימא זה יכול לחסוך הרבה אנרגיה ולעזור להגן על הסביבה על ידי הפחתת פליטות המפעל.