SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

תגובות קיטור ורוטרי

  • תגובות קיטור ורוטרי

    תגובות קיטור ורוטרי

    קיטור ורטורט סיבובי הוא להשתמש בסיבוב של הגוף המסתובב כדי לגרום לתוכן לזרום באריזה.זה טבוע בתהליך שכל האוויר יפונה מהרטרט על ידי הצפת הכלי בקיטור ואפשר לאוויר לברוח דרך שסתומי האוורור. אין לחץ יתר בשלבי העיקור של תהליך זה, מכיוון שאסור לאוויר לחדור לתוך כלי בכל עת במהלך כל שלב עיקור.עם זאת, ייתכן שיהיה לחץ-יתר המופעל במהלך שלבי הקירור כדי למנוע עיוות של מיכל.